Transference of heat and energy saving

V súčasnosti sa u nás intenzívne zatepľujú rodinné domy aj veľké obytné komplexy. Kvalita zateplenia závisí od vlastností použitého tepelného izolantu. Na trhu je ponuka rôznych typov, ktoré sa líšia svojimi vlastnosťami. Aby sme ich vedeli lepšie posúdiť, musíme si vysvetliť, čo je teplo a ako prebieha jeho prenos.

 

  • Transference of heat and energy saving
  • Transference of heat and energy saving
  • Transference of heat and energy saving

Ako sa prenáša teplo?

Teplo je energia, ktorú si telesá vo vzájomnom kontakte vymieňajú. Jeho prenos prebieha tromi základnými spôsobmi a to vedením, prúdením alebo sálaním.

Vedenie je prenos tepla hmotou. Molekuly teplejšieho materiálu kmitajú rýchlejšie a rozhýbavajú susedné pomalšie kmitajúce molekuly tak dlho, pokiaľ sa teplota všetkých molekúl nevyrovná. Kovová lyžička, ktorá je len z časti ponorená do horúceho čaju sa preto ohreje celá – teplo vedie kov lyžičky. Rovnaký proces prebieha v stenách domov.

Prúdenie je prenos tepla v tekutine alebo v plyne. Je založené na tom, že ich hustota sa významne mení s teplotou. Keď majú rôzne oblasti rôznu teplotu, dochádza k prirodzenému prúdeniu a následne premiešavaniu a vyrovnávaniu teplôt. Prúdenie môžeme sledovať napríklad v hrnci s vodou pri zohrievaní na sporáku, kde zohriata a ľahšia voda stúpa a dole ju nahrádza chladnejšia hustejšia voda z vyšších vrstiev kvapaliny. Podobne sa ohrieva vzduch v miestnosti, ktorá je vykurovaná radiátorom.

Prestup tepla sálaním (žiarením) je zásadne odlišný od predchádzajúcich dvoch spôsobov. Pri sálaní sa teplo šíri vo forme elektromagnetického žiarenia a k tomu, aby mohlo prechádzať z jedného telesa na druhé, nepotrebuje hmotné prostredie. Aj keď vaše oči sálavú energiu nevidia, vaša koža a nervové zakončenia ju vnímajú. Na lepšiu ilustráciu poslúži, keď si spomeniete, ako horúco nám môže byť počas slnečných dní v zime, pričom teplota okolitého vzduchu je stále pod bodom mrazu.

Materiály na zateplenie budov

Teplo sa snažíme udržať tepelnou izoláciou s nízkou tepelnou vodivosťou. Ide napríklad o zatepľovacie systémy na báze polystyrénu alebo minerálnej vaty. Tieto materiály ale nedokážu v potrebnej miere zachytiť sálavé teplo. Preto boli vyvíjané nové materiály ako šedý polystyrén alebo kombinované dosky s reflexnou fóliou.

Vhodným doplnkom môžu byť aj termonátery či fasádne termoomietky. V interiéri môžu v zime prispieť k zlepšeniu tepelnej pohody, v exteriéri k zníženiu prehrievania fasád. Treba však podotknúť, že odrazivosť slnečného žiarenia závisí vo veľkej miere na farebnom prevedení fasády. Je známe, že tmavšie odtiene pohlcujú viac tepla než farba biela. 

Kontaktný formulár


* Data marked with an asterisk are required.

Under EU Regulation 2016/679, I voluntarily consent to the management, processing and storage of my personal data in order to ensure the mutual communication initiated by this contact form. The consent can be revoked at any time, otherwise it will expire after 3 years from its release and the data will be deleted. Contact for withdrawal of info@polytex.sk.

Top quality

Certified products, tradition since 1990

Reliable delivery

All products in stock, shipping across Europe